açık bütçe - Kivi Sözlük
açık bütçe, devletin bir yıl içinde planladığı gelirlerinin, harcamalarından fazla olması durumudur. başka bir deyişle, devletin bir yıl içinde planladığı harcamaların, elde edeceği gelirlerden daha az olması durumudur. açık bütçe, devletin yatırımlarını artırması, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve kamu hizmetlerini iyileştirmesi için daha fazla kaynak sağlamasına olanak tanır.

açık bütçe, devletin ekonomik faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. örneğin, devletin ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleri veya harcama artışları yapması durumunda, bu ekonomik teşvikler açık bütçe yaratır. açık bütçe, devletin borçlanma ihtiyacını artırabilir ve gelecekteki nesillerin vergi yükünü artırabilir.

açık bütçe, ekonomik durumun bir göstergesi olarak kabul edilir. açık bütçe, ülke ekonomisinde bir durgunluğun veya krizin bir işareti olabilir. açık bütçe, yüksek borçlanma gerektirdiği için, hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomik faaliyetleri ve para politikaları üzerinde daha sıkı bir kontrol uygulamalarını gerektirir. ayrıca, açık bütçe, hükümetlerin kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde planlamalarını, kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmalarını ve borç yönetimi stratejileri geliştirmelerini gerektirir.