açık piyasa işlemleri - Kivi Sözlük
açık piyasa işlemleri, merkez bankalarının para politikalarını uygulamak için kullanılan bir araçtır. bu işlemler, merkez bankalarının ellerinde bulunan devlet tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri satın alarak veya satarak piyasaya para arzı veya para talebi yaratmasını sağlar.

örneğin, bir merkez bankası, ekonomiyi canlandırmak veya enflasyonu artırmak amacıyla açık piyasa işlemleri kullanarak devlet tahvili satın alabilir. bu işlem, piyasada daha fazla para arzı yaratır ve faiz oranlarını düşürür. böylece, kredi faizleri düşer ve ekonomide daha fazla yatırım ve tüketim oluşabilir.

benzer şekilde, bir merkez bankası, ekonomideki aşırı ısınmayı önlemek için açık piyasa işlemleri kullanarak devlet tahvili satabilir. bu işlem, piyasada daha az para arzı yaratır ve faiz oranlarını yükseltir. böylece, kredi faizleri artar ve ekonomideki harcamalar azalır.

açık piyasa işlemleri, merkez bankalarının para arzını kontrol etmek, kısa vadeli faiz oranlarını belirlemek ve bankaların rezerv gereksinimlerini yönetmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.