altınordu devleti - Kivi Sözlük
Altın Ordu Devleti, 13. ve 15. yüzyıllar arasında Orta Asya'da kurulmuş olan Türk-Moğol kökenli bir devlettir. Kuruluşu, Cengiz Han'ın torunu Batu Han'ın liderliğindeki Moğol ordusunun 1223 yılında Kalka Irmağı'nda Kıpçak-Kuman Türkleri'ne karşı kazandığı zaferle başladı.

Altın Ordu Devleti, coğrafi olarak bugünkü Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna topraklarında varlığını sürdürdü. Başkenti Saraycık'ta (Sarai) kuruldu ve bölgedeki önemli ticaret yollarını kontrol etti. Devlet, Moğol İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kuruldu ve ilerleyen yıllarda bağımsızlığını kazandı.

Altın Ordu Devleti, büyük bir askeri güce sahipti ve Moğol savaş taktiklerini kullanarak çeşitli seferler düzenledi. Aynı zamanda, bölgedeki farklı kültürlerin etkisinde kalarak, kendi kültürel kimliğini de oluşturdu. Moğol etkisi altında kurulan devlette Türk kültürü ve İslamiyet de yayılmaya başladı.

Altın Ordu Devleti, 15. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürdü. Ancak iç karışıklıklar, taht kavgaları ve çeşitli dış güçlerin saldırıları nedeniyle zayıfladı ve parçalandı. Sonrasında, Kazan, Astrahan ve Sibirya Hanlıkları gibi Türk-Moğol kökenli diğer devletler ortaya çıktı. Altın Ordu Devleti'nin kültürel ve tarihi mirası günümüzde Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna topraklarında hala görülebilir.