apsalokece - Kivi Sözlük
apsalokece (crow dili), kuzey amerika'da montana eyaletindeki crow kızılderili kabilesi tarafından konuşulan bir siyu dili olarak sınıflandırılır. apsalokece, yakama, hidatsa, mandan ve diğer siyu dilleri gibi, tonlama özelliği göstermez.

apsalokece, 19. yüzyılın sonlarına doğru latin alfabesiyle yazılmaya başlanmıştır. ancak, dilin yazılı kayıtları, 20. yüzyılın başlarına kadar oldukça sınırlıydı. 20. yüzyılın ortalarından itibaren, apsalokece dilini korumak ve yaygınlaştırmak için çeşitli girişimlerde bulunuldu. bunlar arasında, dil okulları, sözlükler, gramer kitapları, öğretmen eğitimi programları ve dil koruma programları yer almaktadır.

apsalokece, kendi içinde çeşitli lehçelere ayrılır. bunların en yaygın olanları, montana'da konuşulan apsáalooke hámpšuua ve wyoming'de konuşulan apsáalooke bíiluuke lehçeleridir. apsalokece, kelime yapısında, ekler ve önekler kullanır ve sözcüklerin genellikle vurgulu hecesi belirginleştirilir.