aramice - Kivi Sözlük
aramice, antik yakındoğu'da ortaya çıkan bir dil ailesidir. i̇lk olarak mö 10. yüzyılda fenike alfabesi kullanılarak yazılmıştır. bu yazı sistemi daha sonra i̇branice, arapça ve diğer birçok dilde kullanılmıştır.

aramice, orta doğu'da birçok farklı bölgede konuşulmuştur. daha sonra, hristiyanlık ve i̇slam gibi dinlerin yayılmasıyla birlikte aramice, yahudilik ve hristiyanlık için önemli bir dini dil haline geldi. bu nedenle, i̇ncil'in birçok bölümü aramice yazılmıştır.

aramice, günümüzde irak, i̇ran, suriye ve türkiye gibi bazı orta doğu ülkelerinde hala konuşulmaktadır. ancak, bu dilin konuşulma oranı giderek azalmaktadır. bugün, aramice, özellikle dini metinlerde, filmlerde ve müzikte kullanılmaktadır.

aramice, i̇branice ve arapça gibi diğer dillerle birçok benzer özelliklere sahiptir. kelimeler, genellikle üç hecelidir ve ekler veya ön ekler kullanılarak çeşitli anlamlar ifade edilir. aramice, sağdan sola doğru yazılır ve sağ üst köşeden başlayarak okunur.