arapça - Kivi Sözlük
arapça, dünyada 420 milyon insan tarafından konuşulan bir dildir ve orta doğu, kuzey afrika ve sahra altı afrika'da yaygın olarak kullanılmaktadır. arapça, semitik bir dil ailesinin üyesidir ve i̇branice, süryanice ve amharca gibi diğer semitik dillerle ilişkilidir.

arapça, hem kur'an hem de i̇slam kültürü için büyük bir öneme sahiptir ve dünya genelindeki müslümanlar arasında yaygın bir iletişim dili olarak kullanılmaktadır. arapça ayrıca edebiyat, tarih, filozofi ve bilim alanlarında önemli bir dil olarak kabul edilir.

arapça, diğer dillerden farklı olarak sağdan sola doğru yazılır ve okunur. arap alfabesi 28 harf içerir ve kelimelerin seslerine dayalı olarak kök harflerden türetilir. arapça, zengin bir dil bilgisi yapısına sahiptir ve zamirler, sıfatlar, fiiller, isimler ve diğer gramer özellikleri kullanılarak karmaşık cümleler oluşturulabilir.