arz yönlü ekonomi - Kivi Sözlük
arz yönlü ekonomi, mikroekonomi alanında bir kavramdır ve arzın belirleyici olduğu bir ekonomik sistem anlayışını ifade eder. bu yaklaşıma göre, fiyatlar arzın belirlediği bir ortamda, tüketici talepleri değil, üreticilerin arzları fiyatları belirler.

bu ekonomik sistemde, üreticiler mal ve hizmetleri üretirken, fiyatları belirlemek için arz talep dengesine göre hareket ederler. eğer bir ürüne talep yüksekse, fiyatlar da yükselecektir. buna karşılık, eğer bir ürüne talep düşükse, fiyatlar da düşecektir. bu nedenle, arz yönlü ekonomide, üreticiler talep etkinliği yerine arz etkinliğine odaklanırlar.

arz yönlü ekonomi, birçok avantaj ve dezavantaja sahiptir. avantajları arasında, fiyatların dengelenmesi ve arzın belirleyici olması nedeniyle, fiyat dalgalanmalarının azalması ve ekonomik istikrarın artması sayılabilir. ayrıca, üreticilerin kâr etme olasılığı artar ve bu da yatırımlarını artırabilir.

ancak, arz yönlü ekonominin dezavantajları da vardır. üreticilerin sadece kâr etmek için üretim yapmaları, tüketicilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. ayrıca, bu sistemde, tüketicilerin talepleri yok sayılır ve bu da tüketicilerin refahını olumsuz etkileyebilir. diğer bir dezavantajı ise, düşük üretim maliyetlerine odaklanma nedeniyle, üreticilerin kaliteyi ve çevresel faktörleri önemsememesidir.

arz yönlü ekonomi, genellikle kapitalizmle bağdaştırılır. kapitalist ekonomilerde, üreticiler kâr etmek için üretirler ve arz yönlü bir yaklaşım benimsenir. ancak, arz yönlü ekonomi, sosyalist ekonomilerde de uygulanabilir. örneğin, sovyetler birliği'nin sanayi üretimi büyük ölçüde arz yönlü bir yaklaşım ile yönetilmiştir.

sonuç olarak, arz yönlü ekonomi, fiyatların arzın belirlediği bir sistemdir ve üreticilerin talep etkinliği yerine arz etkinliğine odaklandığı bir yaklaşımdır. avantajları ve dezavantajları vardır ve kapitalist ve sosyalist ekonomilerde uygulanabilir. ancak, tüketicilerin taleplerini göz ardı ettiği için eleştirilmektedir.