auvergnat - Kivi Sözlük
auvergnat dili, fransa'nın auvergne bölgesinde konuşulan bir dildir. oksitan dilleri ailesine aittir ve yaklaşık 800.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

auvergnat dilinde, sözcükler genellikle bir kök ve ona eklenen bir dizi ekle oluşur. dilin yapısı, zamirler, sıfatlar ve fiiller arasındaki çekim ve eklenen önekler ile belirlenir. ayrıca, dilde çift sesli harfler, eklerin kullanımı ve kelime yapısı gibi özellikler bulunur.

auvergnat dili, oksitan dilleri içinde en çok konuşulan dillerden biridir. ancak son yıllarda, dilin nesiller arası aktarımı zor olduğundan dolayı konuşanların sayısı azalmaktadır. dil, auvergne bölgesinin kültürel kimliği ve mirası için önemlidir ve dilin öğrenilmesi ve korunması için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır.