avrupa hun imparatorluğu - Kivi Sözlük
Avrupa Hun İmparatorluğu, M.S. 5. yüzyılda Orta Asya'dan göç eden Hunlar tarafından kurulan bir imparatorluktur. İmparatorluğun merkezi, bugünkü Macaristan sınırları içinde yer alan Pannonia'dır.

Hunlar, M.S. 370'lerde Batı Hun İmparatorluğu'nun lideri Attila tarafından birleştirilmiş ve M.S. 434 yılında Attila'nın liderliği altında Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuştur. Attila, imparatorluğun en ünlü liderlerinden biridir ve birçok savaşta zafer kazanmıştır.

Avrupa Hun İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'na karşı birçok sefer düzenlemiş ve 451 yılında Fransa'da yapılan Chalons Savaşı'nda Roma ordusunu yendi. Ancak, Roma İmparatorluğu'nun Batı kısmının yıkılmasına neden olan sebepler arasında, Hunların yıkıcı istilaları da yer almaktadır.

Avrupa Hun İmparatorluğu, M.S. 5. yüzyılın sonlarına doğru çöküşe geçti. Attila'nın ölümünden sonra, imparatorluk parçalara ayrıldı ve Hun halkı, farklı bölgelere göç etmeye başladı.

Avrupa Hun İmparatorluğu, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir imparatorluktur. Hunlar, Türk tarihinin erken dönemlerinde Orta Asya'dan göç eden Türk boylarından biridir ve diğer Türk devletlerinin oluşumunda etkili olmuşlardır.