çaba - Kivi Sözlük
çaba, belirli bir hedefe veya sonuca ulaşmak için harcanan enerji, gayret ve çaba sarf etme durumudur. çaba, bir amaca ulaşmak veya bir işi başarmak için verilen çalışma veya eforu ifade eder.

çaba, birçok farklı alanda kullanılır. örneğin, sporcular, hedefledikleri performans seviyesine ulaşmak için yoğun bir antrenman çabası sarf ederler. i̇ş dünyasında, çalışanlar işlerini en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ederler. öğrenciler, sınavlarda iyi bir performans göstermek için öğrenmeye yönelik çaba gösterirler.

başarı genellikle, belirli bir hedefe ulaşmak için harcanan çabanın bir sonucudur. başarı, yeterli çabayı sarf etmek, hedefler için çalışmak ve disiplinli bir şekilde çalışmakla elde edilir.