eşit - Kivi Sözlük
"eşit", herhangi bir ayrım yapmaksızın herkesin aynı haklara, imkanlara ve fırsatlara sahip olduğu anlamına gelir. eşitlik, insanlar arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan adaletli bir şekilde davranılması gerektiği fikrine dayanır.

eşitlik, birçok farklı alanda önemlidir. örneğin, insanların iş yerinde ayrımcılık yapılmadan işe alınması, eğitimde eşit fırsatlar sunulması, sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlanması, hukuk önünde eşit muamele görmesi gibi alanlarda eşitlik büyük önem taşır.

eşitlik, toplumun her kesimi için adaleti ve fırsat eşitliğini sağlamak için mücadele eden birçok sivil toplum kuruluşunun da temel prensibidir. eşitlik, insan hakları ve özgürlükleri için mücadele eden birçok hareketin de önemli bir parçasıdır.

eşitlik, insanlar arasındaki farklılıkları kabul ederek, herkesin aynı imkanlara ve fırsatlara sahip olmasını hedefleyen bir kavramdır. ancak eşitlik, farklı durumları ve ihtiyaçları olan insanları aynı şekilde muamele etmek anlamına gelmez. bu nedenle, bazı durumlarda "eşitlik" yerine "adil" terimi kullanılır. adil, herkesin farklı ihtiyaçlarının ve durumlarının dikkate alınarak eşit fırsatlar sunulduğu anlamına gelir.