etki - Kivi Sözlük
etki, bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etkidir. etki, bir olayın veya eylemin sonucu olarak meydana gelen değişimdir. bir etki, belirli bir hareketin neden olduğu sonuçları veya sonuçları ifade edebilir.

örneğin, bir kararın alınması, belirli bir sektörde işletmelerin faaliyetlerinde bir dizi değişikliğe neden olabilir. bu değişiklikler, istihdam oranları, vergi politikaları ve rekabetçi dinamikler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

etki, olumlu veya olumsuz olabilir ve genellikle zaman içinde ortaya çıkan sonuçlarla birlikte değerlendirilir. bazı etkiler hemen fark edilebilirken, diğerleri daha uzun süreli ve dolaylıdır. etki, bir eylemin veya kararın ne kadar önemli olduğunu belirlemek için kullanılabilir ve gelecekteki planlama ve kararlar için bir kılavuz olarak hizmet edebilir.