fiziksel baskı - Kivi Sözlük
fiziksel baskı, bir kişinin veya grubun, diğer bir kişinin veya grubun üzerinde şiddet, tehdit veya diğer fiziksel yöntemler kullanarak kontrol ve zorlama yoluyla etki yaratmasıdır.

fiziksel baskı, genellikle bir kişinin veya grubun diğer insanları kontrol etmek ve etkilemek niyetiyle kullanılır. bu tür baskı, çoğu zaman güçlü olanların zayıf olanlar üzerinde üstünlük kurmaya çalışmasıyla ilişkilendirilir. fiziksel baskı, birçok farklı şekilde ifade edilebilir, örneğin:

şiddet: bir kişinin veya grubun diğer bir kişiyi veya grubu fiziksel olarak incitmeye veya zarar vermeye yönelik eylemleri.
tehdit: bir kişinin veya grubun diğer bir kişiyi veya grubu fiziksel zarar vermekle tehdit etmesi.
zorla tutma: bir kişinin veya grubun diğer bir kişiyi veya grubu fiziksel olarak hapsederek özgürlüklerini kısıtlaması.
fiziksel baskı, insan hakları ve demokratik değerlerle çeliştiğinde, insanların özgürlüğünü ve refahını olumsuz yönde etkileyebilir. bu nedenle, fiziksel baskıya karşı çıkmak ve önlemek, insanların güvenliği, özgürlüğü ve hakları açısından önemlidir.