geliştirme - Kivi Sözlük
geliştirme, bir şeyi daha iyi hale getirmek, iyileştirmek veya daha işlevsel hale getirmek için yapılan bir süreçtir. geliştirme, bir ürün, hizmet, işletme veya kişinin performansı gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilir.

örneğin, bir yazılım geliştirme firması, mevcut bir uygulamayı daha işlevsel hale getirmek veya yeni özellikler eklemek için yazılım geliştirme süreci gerçekleştirebilir. bir işletme, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek veya ürünlerini daha iyi pazarlamak için geliştirme çalışmaları yapabilir. bir birey, kendini daha iyi hale getirmek için gelişim programlarına katılabilir veya yeni beceriler öğrenerek kendini geliştirebilir.

geliştirme süreci, genellikle belirli bir hedefin tanımlanması, mevcut durumun analizi, gerekli değişikliklerin belirlenmesi, planlama, uygulama ve son olarak sürekli izleme ve geri bildirim almayı içerir. geliştirme, bir şeyi daha iyi hale getirerek, daha iyi sonuçlar elde etmek ve daha yüksek kalite standartlarına ulaşmak için önemlidir.