güç - Kivi Sözlük
güç, bir kişinin veya gruptaki insanların, başkaları üzerinde etki yaratma kabiliyetidir. güç, birçok farklı şekilde ifade edilebilir, örneğin:

maddi güç: para, mal ve mülk gibi maddi kaynaklar, insanların güçlerini artırabilir.
sosyal güç: sosyal bağlantılar, statü, itibar ve popülerlik gibi faktörler, insanların güçlerini artırabilir.
bilgi gücü: bilgi, beceri ve uzmanlık gibi özellikler, insanların güçlerini artırabilir.
organizasyonel güç: bir gruptaki insanların organizasyonu ve birbirleriyle koordinasyonu, güçlerini artırabilir.

güç, genellikle bir insanın veya grubun başkaları üzerinde kontrol ve etki yaratma yeteneği ile ilişkilendirilir. bu kontrol ve etki, çeşitli yollarla ifade edilebilir, örneğin:

zor kullanma: şiddet, tehdit ve diğer baskı yöntemleri kullanarak insanları etkilemek.
i̇kna etme: fikirleri, görüşleri ve inançları paylaşarak insanları etkilemek.
ödüllendirme: ödüller, teşvikler ve diğer maddi veya sosyal kaynaklar kullanarak insanları etkilemek.

güç, birçok farklı şekilde uygulanabilir ve farklı şekillerde kullanılabilir. güç, bir insanın veya grubun diğer insanlar üzerindeki etkisini artırabilir veya azaltabilir ve toplumsal, ekonomik ve siyasi düzeylerde önemli bir rol oynar.