gün i̇çi likidite i̇mkanı - Kivi Sözlük
gün i̇çi likidite i̇mkanı (gli̇), türkiye'deki bankaların merkez bankası'ndan gün içinde borç alabilecekleri bir uygulamadır. bankalar, günlük işlemlerinin finansmanında ihtiyaç duydukları likiditeyi gli̇ sayesinde temin ederler.

gli̇ uygulaması, bankaların ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlamak için repo veya ters repo işlemleri yapmalarına olanak tanır. bankalar, merkez bankası'ndan borç aldıkları likiditeyi aynı gün içinde geri ödemekle yükümlüdürler.

gli̇ uygulaması, türkiye'deki bankaların likidite yönetimini kolaylaştırmaya ve kısa vadeli finansman maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. bankalar, gli̇ sayesinde gün içinde ihtiyaç duydukları finansmanı daha uygun maliyetlerle temin edebilirler.

gli̇, merkez bankası tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda kullanılabilir. bankaların gli̇ kullanımında belirli sınırlamalar ve kısıtlamalar vardır. bu sınırlamaların amacı, bankaların finansal istikrarı korumak ve likidite yönetimini etkili bir şekilde yapmak için gereklidir.