karamanlılar devleti - Kivi Sözlük
Karamanoğulları veya Karamanlılar, 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinden biridir. İlk olarak Karaman bölgesinde ortaya çıktılar ve daha sonra Konya ve çevresine yayıldılar.

Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bağımsız bir beylik olarak ortaya çıktılar. 1256 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey'in yönetimi altında beyliklerini kurmuşlardır. Beylik, Anadolu'nun orta kesimlerinde yer almaktaydı ve 15. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi.

Karamanoğulları, beylik döneminde önemli bir kültür ve sanat merkezi haline geldi. Özellikle, Karaman şehri, beylik döneminde önemli bir eğitim ve kültür merkezi haline geldi. Ayrıca, beylik döneminde İslami mimari ve sanat alanında önemli eserler üretildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Karamanoğulları Beyliği'ni ele geçirmesiyle birlikte, beylik Osmanlı yönetimi altında bir sancak haline getirildi. Karamanlılar, Osmanlı yönetimi altında da önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak varlıklarını sürdürdüler. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Karamanlılar da siyasi varlıklarını yitirdiler ve günümüzde Türkiye'nin bir parçası olarak yaşamaktadırlar.