legal - Kivi Sözlük
"legal" kelimesi, yasalara uygun olan, yasalara dayalı veya yasal olarak kabul edilen anlamlarını taşır. bu kelime, genellikle hukuk ve yasalarla ilgili konularda kullanılır.

bir şeyin "legal" olması, o şeyin yasalar ve düzenlemelerle uyumlu olduğu anlamına gelir. örneğin, bir işletmenin faaliyetlerinin tamamen yasal olması, o işletmenin tüm faaliyetlerinin, iş yasaları, vergi yasaları ve diğer ilgili yasal düzenlemeler ile uyumlu olduğu anlamına gelir.

benzer şekilde, bir anlaşmanın "legal" olması, o anlaşmanın yasalara uygun olarak yapıldığı anlamına gelir. bir hukuk sözleşmesi, taraflar arasında belirli bir konuda yasal bir anlaşmadır ve yasal olarak uygulanabilir.

bir davranışın "legal" olup olmadığı, o davranışın belirli bir yasal düzenlemeye uygun olup olmadığına bağlıdır. örneğin, birisi bir hırsızlığı gerçekleştirdiğinde, bu eylem yasa dışıdır ve dolayısıyla "illegal"dir. ancak aynı kişi, bir işverenin talimatına uyarak çalıştığı sırada bir dosyayı kopyaladığında, bu eylem yasal olabilir veya olmayabilir, çünkü bu durum belirli bir iş yasasına veya fikri mülkiyet yasalarına bağlı olarak değişebilir.

sonuç olarak, "legal" kelimesi, yasalar ve yasal düzenlemelerle uyumlu olan veya yasal olarak kabul edilen şeyleri ifade eder.