maddi - Kivi Sözlük
maddi, genellikle maddi varlıklarla ilgili anlamda kullanılır. maddi, fiziksel varlıklar, para, araç-gereç, bina, toprak, eşya vb. ile ilgilidir.

maddi, aynı zamanda maddi olanı ifade eden bir sıfattır. maddi olan, somut, elle tutulur, gözle görülebilir şeyleri ifade eder. maddi değerler, finansal olarak ölçülebilen şeylerdir. maddi zenginlik, mal varlığı, gelir, servet gibi kavramlarla ilişkilidir.

ancak, maddi olmayan değerler de vardır. maddi olmayan değerler, maddi varlıklardan daha fazla önem taşıyan manevi değerlerdir. sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, adalet, özgürlük, barış, mutluluk vb. maddi olmayan değerlerdir. bu nedenle, hayatımızda hem maddi hem de maddi olmayan değerlere önem vermek gerekir.