mücadele - Kivi Sözlük
mücadele, bir sorun veya zorlukla başa çıkmak için yapılan çabalardır. mücadele, çeşitli durumlarda karşılaşılan zorluklara karşı verilen bir tepkidir. bu zorluklar kişisel veya toplumsal olabilir. bireysel mücadeleler arasında, sağlık sorunları, finansal sorunlar, ilişki sorunları veya akademik zorluklar sayılabilir. toplumsal mücadeleler ise, adalet, eşitlik, insan hakları ve çevre sorunları gibi konulara yönelik mücadelelerdir.

mücadele etmek, cesaret, azim ve dayanıklılık gerektirir. zorlukların üstesinden gelmek için, kişinin kendine güvenmesi, kendi yeteneklerine ve kaynaklarına inanması ve güçlü bir kararlılık sergilemesi gerekir. mücadele sırasında, destekleyici aile üyeleri, arkadaşlar, öğretmenler, koçlar veya diğer mentörlerin yardımı da faydalı olabilir.

mücadele, kişinin kendi yeteneklerini keşfetmesine, kendine güvenini arttırmasına ve kişisel gelişimine katkıda bulunabilir. ayrıca, mücadele etmek, kişinin topluma katkı sağlamasına ve daha büyük bir amaç uğruna çalışmasına yardımcı olabilir.