muhasebe fişi - Kivi Sözlük
muhasebe fişi, bir işlem veya olayın muhasebe kayıtlarında belirli bir düzen içinde kaydedildiği belgedir. bu belgeler, işletmelerin mali durumlarını ve işlemlerini izlemelerine, kontrol etmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur.

muhasebe fişi, genellikle işletmenin bilgisayar ortamında kullanılan muhasebe programları üzerinden oluşturulur. fatura, makbuz, irsaliye, banka hesap hareketleri, personel ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin kayıtlar muhasebe fişleri aracılığıyla tutulur.

muhasebe fişleri, genellikle işletme faaliyetlerini takip etmek ve finansal raporlama yapmak için kullanılır. muhasebe fişleri, işletme içindeki belirli bir hesap kodu veya işlem numarası ile kaydedilir. bu sayede, işletme faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar ve mali durumun izlenmesine yardımcı olur.

muhasebe fişlerinin çeşitleri arasında şunlar yer alır:

gelir fişi: i̇şletmenin satış işlemlerine ilişkin kayıtların tutulduğu belgedir. genellikle fatura veya satış fişi olarak adlandırılır.

gider fişi: i̇şletmenin satın alma veya ödeme işlemlerine ilişkin kayıtların tutulduğu belgedir. genellikle fatura, makbuz veya harcama fişi olarak adlandırılır.

banka fişi: i̇şletmenin banka hesaplarına ilişkin kayıtların tutulduğu belgedir. genellikle banka dekontu veya banka açılış fişi olarak adlandırılır.

cari hesap fişi: i̇şletmenin cari hesaplarla ilgili kayıtların tutulduğu belgedir. genellikle alacak veya borç fişi olarak adlandırılır.

kasa fişi: i̇şletmenin kasa hareketleri ile ilgili kayıtların tutulduğu belgedir. genellikle kasa giriş fişi veya kasa çıkış fişi olarak adlandırılır.

muhasebe fişleri, işletmenin mali durumunun izlenmesi ve yönetilmesi için önemlidir. i̇şletmeler, muhasebe fişlerinin doğru ve zamanında tutulmasına özen göstermelidir.

muhasebe fişi nedir