serbest yatırım fonu - Kivi Sözlük
serbest yatırım fonları, katılma belgeleri yatırımcılar tarafından satın alınarak toplanan paralarla, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve bu araçların getirilerini yatırımcılara dağıtan fon türüdür. serbest yatırım fonları, diğer yatırım fonlarından farklı olarak belirli bir yatırım stratejisi belirlemeksizin, sermaye piyasası araçları arasında serbestçe hareket edebilirler. bu sayede, yatırım fonu yöneticisi, piyasadaki fırsatları değerlendirerek en iyi getiriyi sağlamaya çalışır.

serbest yatırım fonları, halka açık olarak veya özel olarak kurulabilirler. ayrıca, portföylerindeki yatırım araçlarına göre hisse senedi, tahvil, bono, repo, ters repo gibi farklı fon türleri de bulunabilirler.

yatırımcılar, serbest yatırım fonlarına katılmak için belirli bir birikim tutarını ödemektedirler ve katılma belgesi karşılığında fonun getirisinden pay alırlar. yatırımcılar, bu fonlar sayesinde sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler. ancak serbest yatırım fonları, diğer yatırım fonlarına göre daha riskli olabildikleri için yatırımcıların yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları önerilir.