sistem - Kivi Sözlük
sistem, belirli bir amacı veya hedefi gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş ve düzenlenmiş parçalardan oluşan bir bütünü ifade eder. sistemler, insanlar, makineler, yazılımlar, organizasyonlar ve hatta doğal oluşumlar gibi birçok farklı alanda kullanılır.

bir sistem, girdiler (inputs), işlemler (processes) ve çıktılar (outputs) arasında bir ilişki içinde çalışır. girdiler, sisteme girerek işlemler tarafından işlenir ve sonuçta çıktılar ortaya çıkar. sistemler, geri bildirim (feedback) döngüleriyle de işleyebilirler, yani çıktılar girdi olarak yeniden sisteme girerek sürekli bir döngü oluşturabilirler.

örneğin, bir bilgisayar sistemine bakacak olursak, girdiler klavyeden veya fare gibi cihazlardan gelir, işlemler bilgisayarın işlemci tarafından yapılır ve sonuç olarak çıktılar ekranda görüntülenir. benzer şekilde, bir işletme de bir sistemdir; girdiler müşteriler, çalışanlar ve kaynaklar olabilir, işlemler üretim, satış ve pazarlama gibi faaliyetlerdir ve çıktılar ise kar ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlardır.

sistemlerin başarısı, girdilerin uygun bir şekilde işlenmesi ve doğru çıktıların elde edilmesiyle ölçülür.