soyut - Kivi Sözlük
soyut, somut olmayan ve zihinde oluşan fikirleri, kavramları veya düşünceleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. soyut kavramlar, duyularımızla algılayamadığımız şeyleri temsil eder. örneğin, aşk, özgürlük, mutluluk, zaman, kader, adalet gibi kavramlar soyut kavramlardır. soyut kavramlar, kişisel deneyimlerimizden veya toplumsal normlardan kaynaklanır ve insanların dünya görüşlerini, inançlarını ve değerlerini ifade etmek için kullanılır. soyut kavramlar, genellikle tartışmalı veya yoruma açık olduğundan, insanlar arasında farklı yorumlara yol açabilir.