taslak - Kivi Sözlük
taslak, bir proje, plan veya tasarımın henüz tamamlanmamış, eksik veya geçici bir versiyonudur. taslak, tamamlanmış bir ürünün veya belgenin öncülü olarak da düşünülebilir.

taslak, genellikle daha fazla geliştirme, düzenleme veya değişiklik gerektiren bir fikrin veya planın ilk halidir. taslağın amacı, tamamlanmış ürüne veya belgeye kıyasla daha hızlı bir şekilde oluşturulabilmesini sağlamaktır. taslak, fikirlerin veya planların paylaşılması, tartışılması ve geri bildirim alınması için de kullanılabilir.

taslaklar birçok farklı alanda kullanılır, örneğin yazılım geliştirme, mimarlık, grafik tasarımı, yaratıcı yazma ve diğer sanatsal işlerde. taslaklar, genellikle daha sonra tamamlanacak olan çalışmaların başlangıç noktasıdır ve daha fazla geliştirme ve düzenlemeyle tamamlanacakları varsayılır.