temsil - Kivi Sözlük
temsil, bir şeyin veya birinin yerine geçmek veya onun adına hareket etmek anlamına gelir. örneğin, bir avukatın müvekkilini yasal olarak temsil etmesi veya bir politikacının halkın çıkarlarını temsil etmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. temsil aynı zamanda bir konunun, fikrin veya düşüncenin sembolik bir şekilde ifade edilmesi anlamına da gelebilir. bu bağlamda, sanat eserleri, semboller, logolar ve bayraklar gibi nesneler, bir fikrin veya kavramın sembolik temsilcileri olarak kullanılabilir.