tüketici güven endeksi - Kivi Sözlük
tüketici güven endeksi (tge), belirli bir dönemde tüketicilerin genel ekonomik durum, işsizlik, gelecek beklentileri, tasarruf eğilimleri ve satın alma güçleri gibi konulardaki düşüncelerini ölçen bir endekstir. tüketici güven endeksi, tüketicilerin ekonomik koşullar hakkındaki görüşlerinin ölçüldüğü bir anket sonucu belirlenir.

tge, birçok ülkede ve bölgede kullanılır ve genellikle bir önceki döneme göre değişimleri takip edilir. yüksek bir tge, tüketicilerin daha güçlü bir ekonomiye sahip olduklarına ve gelecekte de iyimser olduklarına işaret ederken, düşük bir tge, tüketicilerin ekonomik koşulların kötüleştiğine inandıklarını veya gelecekte daha kötüleşeceğini düşündüklerini gösterir.

tge, ekonomik göstergeleri tahmin etmek ve tüketici harcamalarını öngörmek için kullanılabilir. yüksek bir tge, tüketicilerin daha fazla harcama yapmaya istekli olabileceğini gösterirken, düşük bir tge, tüketicilerin harcamalarını azaltabileceğini gösterir.

tüketici güven endeksi, ekonomi yöneticileri, analistler, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından takip edilir.