ücret - Kivi Sözlük
"ücret", çalışanların yaptıkları işe karşılık aldıkları maddi ödemedir. i̇şverenler tarafından ödenen ücretler, işçilerin çalışma saatleri, işin niteliği, işçinin deneyimi, eğitimi ve performansı gibi faktörlere göre değişebilir.

ücretler, genellikle iş sözleşmelerinde belirtilir ve ödenme sıklığı (haftalık, aylık veya yıllık) de belirlenebilir. i̇şçiler, ücretlerinin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve zamanında ödenmesini beklerler. ayrıca, ücretlerin vergi, sigorta ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra net olarak ödenmesi de önemlidir.

ücretler, birçok ülkede yasal düzenlemelere tabidir. örneğin, en düşük ücret düzeyleri belirlenmiş olabilir ve işverenler bu düzeyin altında ücret ödeyemezler. i̇şçilerin çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri, tatil günleri ve diğer hakları da yasal düzenlemelerle belirlenir.

sonuç olarak, ücret, işçilerin yaptıkları işe karşılık aldıkları maddi ödemedir. ücretler, iş sözleşmelerinde belirtilir ve birçok faktöre göre değişebilir. ücretler, yasal düzenlemelere tabidir ve işçilerin haklarını korumak için belirli düzenlemeler yapılır.