vadeye dayalı zorunlu karşılıklar - Kivi Sözlük
vadeye dayalı zorunlu karşılıklar, merkez bankalarının bankaların ellerinde bulundurdukları belirli vadelerdeki mevduatları belirli oranlarda bloke ederek, bankaların likiditesini düzenleyen bir araçtır. bu karşılıkların tutarları, bankaların müşterilerine verdikleri kredilerin ve diğer yükümlülüklerinin büyüklüğüne göre belirlenir. bu şekilde, bankaların kaynaklarının bir kısmı merkez bankasında tutulur ve bu kaynaklar, bankaların kredi verme kapasitesini etkiler.

vadeye dayalı zorunlu karşılıklar, para politikasının etkin bir aracı olarak kullanılır. merkez bankaları, ekonomideki enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını belirler ve vadeye dayalı zorunlu karşılıkları artırarak bankaların likiditesini azaltır. bu da bankaların kredi verme kapasitesini azaltır ve ekonomideki para arzını azaltarak enflasyonu düşürür. tam tersi durumda ise, merkez bankaları zorunlu karşılıkları azaltarak bankaların likiditesini artırır ve ekonomideki para arzını artırarak faiz oranlarını düşürür.