valör - Kivi Sözlük
valör, bir finansal enstrümanın işleme konulduğu tarih ile ödeme tarihi arasındaki süreyi ifade eder. bu süre, alıcının ödeme yapması için gereken zaman aralığıdır. örneğin, bir hisse senedinin valör tarihi, hisse senedinin alındığı ve işleme konulduğu tarihten sonraki iki iş günü sonrasıdır.

bu sürenin sonunda, hisse senedi işlemi gerçekleştirilir ve ödeme yapılır. valör, genellikle finansal enstrümanların fiyatlandırılmasında önemli bir rol oynar.