vergi - Kivi Sözlük
vergi, devlet tarafından toplanan ve kamu hizmetleri için harcanan, kişisel veya kurumsal gelir, mal varlığı, tüketim veya faaliyetlerden alınan bir tür zorunlu ödemedir. vergi, bir ülkenin kamu hizmetlerini finanse etmek ve kamu mallarını sağlamak için önemli bir kaynak olabilir.

vergi çeşitleri şunlardır:

gelir vergisi: kişilerin veya kurumların belirli bir dönem içinde elde ettikleri gelirlerinin bir bölümüne vergi olarak ödedikleri vergidir.

kdv (katma değer vergisi): bir mal veya hizmetin değerine eklenen vergidir. üretim, dağıtım ve satış aşamalarında ödenir.

ötv (özel tüketim vergisi): özel tüketim mallarından alınan bir vergidir. alkollü içecekler, sigara, lüks otomobiller gibi ürünler bu kapsamda yer alır.

gayrimenkul vergisi: bina, arsa gibi gayrimenkullere ödenen bir vergidir.

kurumlar vergisi: şirketlerin elde ettikleri kâr üzerinden ödedikleri bir vergidir.

vergi toplama işlemi, genellikle vergi beyannamesi verme yoluyla gerçekleştirilir. vergi beyannameleri, vergi mükelleflerinin elde ettikleri geliri veya sahip oldukları varlıkları beyan eder ve vergi borçlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

vergiler, genellikle devletin temel kamu hizmetlerini finanse etmek için kullanılır. eğitim, sağlık hizmetleri, kamu güvenliği, yollar ve köprüler gibi kamu hizmetlerinin yanı sıra, sosyal güvenlik sistemlerine ve devletin diğer harcamalarına kaynak sağlamak için de kullanılır.