yapısal bankacılık reformları - Kivi Sözlük
yapısal bankacılık reformları, bankacılık sektöründe daha iyi bir regülasyon ve denetim sağlamak için alınan tedbirlerdir. bu tedbirler, finansal sistemi daha güvenli ve istikrarlı hale getirerek finansal krizlerin olasılığını azaltmayı hedefler.

yapısal bankacılık reformları arasında, sermaye yeterlilik oranlarının artırılması, risk yönetimi ve denetim süreçlerinin geliştirilmesi, riskli varlıkların düzenlenmesi, bankaların daha fazla şeffaflığı sağlaması ve iflas durumunda bankaların daha etkili bir şekilde yönetilmesi yer alır.

bu reformlar, bankacılık sektöründe daha iyi bir düzenleme sağladığı için ekonomik istikrarı destekler. ayrıca, bankaların daha fazla şeffaflık sağlaması ve iflas durumunda daha etkili bir şekilde yönetilmesi, finansal krizlerin neden olduğu kayıpların azaltılmasına yardımcı olabilir.