yönetim - Kivi Sözlük
"yönetim" genel anlamıyla, belirli bir amaca ulaşmak için kaynakları (insan, maddi, finansal, teknolojik vb.) planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol etme sürecidir. bu süreç, bir organizasyonun (şirket, devlet, sivil toplum kuruluşu vb.) yöneticileri tarafından yürütülür.

yönetim, bir organizasyonun hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmak için kaynakları yönlendirir. yöneticiler, organizasyonun işleyişini planlar, işlerin nasıl yapılacağını belirler, kaynakları etkin bir şekilde kullanır, çalışanları yönetir ve iş sonuçlarını ölçer. yönetim ayrıca risk yönetimi, kriz yönetimi ve stratejik planlama gibi önemli konuları da içerir.

yönetim becerileri, liderlik, iletişim, problem çözme, karar verme ve takım çalışması gibi çeşitli yetkinlikleri gerektirir. yöneticiler, organizasyonun genel performansını izler ve gerekli durumlarda değişiklikler yapar.

yönetim, organizasyonların başarısını etkileyen önemli bir faktördür. i̇yi yönetim, organizasyonların kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarına, rekabet avantajı kazanmalarına ve sürdürülebilir başarı elde etmelerine yardımcı olabilir.