yurt i̇çi üretici fiyat endeksi - Kivi Sözlük
yurt i̇çi üretici fiyat endeksi (yi̇-üfe), türkiye'de üretilen malların fabrika kapısından çıkış fiyatlarındaki değişimi ölçen bir endekstir. yi̇-üfe, bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösterir.

yi̇-üfe, üreticilerin üretim maliyetlerindeki değişimleri yansıtır. bu endeks, sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinde üretilen ürünleri kapsar. i̇malat sanayinde üretilen ürünlerin fiyatlarındaki değişim, toptancı fiyatlarına ve sonuçta tüketici fiyatlarına yansır.

yi̇-üfe'nin hesaplanması, belirli bir ağırlıklandırma sistemine dayanır. her ürün, üretimdeki payına göre bir ağırlıklandırma faktörüne sahiptir. bu faktörler, endeksin belirlenmesinde kullanılan ürünlerin çeşitliliği ve üretim miktarına göre belirlenir.

yi̇-üfe, ekonomik faaliyetlerdeki fiyat artışlarına dair bir öncü gösterge olarak kullanılır. üretici fiyatlarındaki artışlar, nihai ürün fiyatlarını da etkilediği için yi̇-üfe'nin takip edilmesi, enflasyonun izlenmesinde önemlidir.

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yi̇-üfe'yi her ay düzenli olarak açıklar. endeks, türkiye'nin ekonomik faaliyetlerine dair önemli bir gösterge olduğu için, iş insanları, ekonomistler, siyasi liderler ve finansal piyasalar tarafından yakından takip edilir.