1.tbmm açılışı (23 nisan 1920) - Kivi Sözlük
istanbul işgal edilip, son osmanlı mebusan meclisi kapatılınca mustafa kemal istanbul ile bağlantıyı kesti ve ankarada milli mücadele yanlısı tbmm açtı.
meclis hacı bayram veli camisinde cuma namazı çıkışında kurban kesilerek dini ilahi ve dualarla açılmıştır.
tbmm’nin özellikleri şunlardır;
bütün fikirlerin toplandığı karma bir meclistir islamcı, türkçü, batıcı, adem-i merkeziyetçi padişah yanlısı sosyalist ve hepsi buradaydı.
ihtilalci bir meclistir ve olağanüstü yetkileri vardır. meclis hükümet sistemi ile yönetilip meclis başkanı mustafa kemal aynı zamanda icra kurulu başkanı hem de yargıyı atayan kişidir yani güçler birliği vardır.
bu mecliste inkılaplar olmayıp sadece saltanat kaldırılmıştır.
istiklal mahkemeleri bu mecliste kuruldu.
bu meclis 1.lozandan sonra kapatıldı.