ak hunlar - Kivi Sözlük
Ak Hunlar, Orta Asya'da M.S. 4. ve 6. yüzyıllar arasında var olan bir Türk hanedanlığıdır. Ak Hunlar, Çin kaynaklarında "Heftalitler" olarak da bilinirler. Ak Hunlar, İran'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir bölgede hüküm sürmüştür.

Ak Hunlar, M.S. 420 yılı civarında ortaya çıktılar ve kısa sürede Orta Asya'da güçlü bir imparatorluk haline geldiler. İmparatorluğun kurucusu, Balamir Han'dır. Hanedanlık, M.S. 460 yılında akıncılar tarafından Çin'de yıkıldı, ancak Ak Hunlar, Hindistan'da varlıklarını sürdürdüler.

Ak Hunlar, Orta Asya'da sık sık savaşlar yaptılar ve özellikle Sasani İmparatorluğu ile mücadele ettiler. İmparatorluğun hükümdarları, genellikle İran, Türkistan ve Hindistan'da çok sayıda kültür ve din etkileşimi yaşadılar. Budizm, Maniheizm ve Zerdüştlük gibi dinler, imparatorlukta yaygın olarak uygulanmıştır.

Ak Hunlar, at biniciliği, okçuluk ve zırh yapımı gibi askeri teknolojilerde de çok ileriydiler. Özellikle zırh yapımı konusunda ustalardılar ve bu nedenle düşmanlarının saldırılarına karşı dayanıklıydılar.

Ak Hunlar, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir hanedanlıktır. İmparatorluk, Orta Asya ve Hindistan tarihinin en önemli devletlerinden biridir ve Türk tarihindeki diğer devletlerin oluşumunda etkili olmuştur.