akit - Kivi Sözlük
akit, bir sözleşme veya anlaşma olarak tanımlanabilir. bu terim, iki veya daha fazla taraf arasında yapılan ve belirli koşulları, yükümlülükleri ve hakları içeren bir sözleşme anlamına gelir.

akit, genellikle bir işlemin yapılması veya bir hizmetin sunulması için karşılıklı olarak kabul edilen şartların yazılı veya sözlü olarak ifade edildiği bir sözleşmedir. taraflar, akit yaparken, sözleşmenin şartlarını dikkatle değerlendirir ve şartların karşılıklı olarak kabul edilebilir olduğundan emin olurlar.

akit, genellikle bir yasal belge olarak kabul edilir ve uyuşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılabilir. sözleşme şartlarına uymak, her bir taraf için yasal bir zorunluluktur ve akit, herhangi bir tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda hukuki işlemler başlatmak için bir kanıt sağlar.