aktif - Kivi Sözlük
aktif, bir işletmenin veya bir kişinin elinde bulundurduğu ve gelecekte ekonomik fayda sağlaması beklenen varlıkların toplamını ifade eder. aktifler, işletmelerin ve kişilerin net değerlerinin bir parçasıdır ve bir işletmenin veya bir kişinin mali durumunu gösteren bir gösterge olarak kullanılır.

aktifler, nakit, alacaklar, stoklar, gayrimenkuller, araçlar ve yatırımlar gibi çeşitli varlık türlerini içerir. bu varlıklar, bir işletmenin veya bir kişinin faaliyetlerini sürdürmek ve gelecekte ekonomik fayda sağlamak için kullanılabilir.

aktifler, işletmelerin veya kişilerin borçlarını karşılamak için kullanılabilecek bir değer taşırlar. aktiflerin değeri, işletmenin veya kişinin mali durumunu gösteren bir gösterge olan varlık tablosunda gösterilir. varlık tablosunda, aktifler borçlara karşı koymak için kullanılabilecek bir değer taşıdığı için, pasifler ile birlikte bir denge durumunu gösterir.