algonkince - Kivi Sözlük
Algonkince, Kuzey Amerika'da yerli halklar tarafından konuşulan, Algonkin dil ailesine ait bir dildir. Algonkin dil ailesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın doğu kesimlerinde, Atlantik Okyanusu'ndan Büyük Göller bölgesine kadar uzanan geniş bir bölgede konuşulmaktadır.

Algonkince, yaklaşık 40 farklı dil ve lehçe grubuna ayrılmaktadır ve bu dillere konuşanlar "Algonkin" olarak adlandırılır. Dil ailesinin en önemli dilleri arasında Ojibwe, Cree, Menominee, Potawatomi, Blackfoot, ve Mi'kmaq bulunmaktadır.

Algonkince, çok sayıda soyut fikir, ruhani kavram ve doğa ile ilgili terimler içermektedir. Dil aynı zamanda, özellikle doğayla ilişkili geleneksel hayat tarzlarına ait terimleri de barındırmaktadır. Algonkin dil ailesi, Avrupa'nın Kuzey Amerika'ya gelmesi ve yerli halkların zorla göç ettirilmesi gibi nedenlerle günümüzde tehlike altındaki diller arasındadır.