altayca - Kivi Sözlük
altayca, sibirya'da yaşayan altay halkları tarafından konuşulan bir dildir. altayca, türk dilleri ailesine aittir ve türkçe, kırgızca ve tuvaca gibi dillere yakın bir ilişkisi vardır.

altayca, üç ana lehçeye ayrılmaktadır: kuzey, güney ve oyrot lehçeleri. altayca, geleneksel olarak alfabe olarak kullanılan göktürk alfabesiyle yazılır, ancak günümüzde kiril alfabesi de sıkça kullanılmaktadır.

altay halkları, geleneksel olarak avcılık, balıkçılık ve hayvancılık gibi faaliyetlerle uğraşmışlardır ve bu nedenle altayca, doğayla ilgili birçok terim içermektedir. ayrıca, altayca aynı zamanda şamanizm ve budizm gibi geleneksel dini inançların etkisinde kalmıştır.

ancak günümüzde altayca, küreselleşme ve modernleşme nedeniyle tehlike altındaki diller arasındadır. altay halkları, altayca'nın korunması ve desteklenmesi için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar.