amaç - Kivi Sözlük
amaç, bir kişinin veya kurumun, belirli bir hedefe ulaşmak veya bir probleme çözüm bulmak için yaptığı planlı eylemlerdir. amaç, bir organizasyonun, bir projenin veya bir bireyin yol haritasını belirlemesine yardımcı olur. amaçlar, bir kuruluşun veya bireyin stratejik planlama sürecinde belirlenir ve genellikle kısa ve uzun vadeli hedefler olarak tanımlanır.

amaçlar, genellikle ölçülebilir, somut ve ulaşılabilir olmalıdır. örneğin, bir işletme, satışlarını belirli bir yüzde artırmayı veya yeni bir ürünü piyasaya sürmeyi amaçlayabilir. bireyler de birçok farklı amaç belirleyebilirler, örneğin, sağlıklı yaşamak, yeni bir beceri öğrenmek veya bir seyahat planlamak gibi.

amaçlar, organizasyonlar veya bireyler için yön gösterici olur ve stratejik planlama sürecinde önemli bir role sahiptir. amaçlar belirlendikten sonra, hedeflere ulaşmak için gerekli adımlar planlanabilir ve uygulanabilir. ayrıca, belirli amaçlara ulaşıldığında, başarı ölçülebilir ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değerlendirilebilir.