amortisman - Kivi Sözlük
amortisman, bir şirketin bir varlığın maliyetini, varlığın ömrü boyunca hesapladığı bir miktarda düzenli aralıklarla yansıtmasıdır. bu, varlığın değerinin zamanla düştüğü kabul edilerek yapılan bir gider kaydıdır.

amortisman, muhasebe kayıtlarında genellikle "amortisman gideri" hesabı kullanılarak kaydedilir. amortisman gideri, bir şirketin gelir tablosunda görülen bir giderdir ve şirketin net gelirini azaltır. amortisman gideri, varlıkların maliyetlerinin zaman içinde tüketilmesine karşılık olarak hesaplanan bir giderdir.

amortisman, bir varlığın değerinin zamanla azaldığı gerçeğini yansıtır. bu, özellikle sabit varlıklar gibi uzun süreli kullanılan varlıklar için geçerlidir. örneğin, bir şirket bir makine satın aldığında, bu makine belirli bir ömre sahip olacaktır ve ömrü boyunca yavaş yavaş değer kaybedecektir. bu nedenle, şirketin maliyeti, makinenin ömrü boyunca hesaplanan bir amortisman tutarı ile düzenli aralıklarla düşürülür.

amortisman, şirketlerin finansal raporlarını hazırlarken önemli bir unsurdur. amortisman hesaplaması, şirketin varlık ve borç yapısının doğru bir şekilde gösterilmesine yardımcı olur.