analitik - Kivi Sözlük
analitik, bir konuyu ayrıntılı bir şekilde inceleyen, verileri ve bilgileri dikkatlice analiz eden ve sonuçlarını anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. analitik düşünce süreci, bir sorunu çözme veya bir sonuca ulaşma amacıyla bir dizi yöntem ve teknik kullanarak verileri, kanıtları ve diğer bilgileri dikkatlice değerlendirir.

analitik düşünce, genellikle sayısal verileri incelemekle ilişkilendirilir ve matematiksel formüller ve analiz araçları kullanarak verileri anlamaya çalışır. ancak, analitik düşünce süreci, aynı zamanda daha soyut konuları da ele alabilir ve farklı perspektiflerden bir konuyu inceleyerek sonuçlara varabilir.

analitik yaklaşım, karar verme sürecinde ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılır. verilerin analiz edilmesi, stratejik planlama, pazarlama, finans, işletme yönetimi ve diğer birçok alanda kullanılabilir.