anket - Kivi Sözlük
anketler, bir araştırmanın veya veri toplama sürecinin bir parçası olarak insanların görüşlerini ve düşüncelerini toplamak için kullanılan bir yöntemdir. anketler, insanların görüşlerini, tercihlerini, alışkanlıklarını, tutumlarını ve davranışlarını öğrenmek için kullanılabilecek önemli bir araçtır. anketlerin avantajlarından biri, veri toplama işleminin kolay ve hızlı olmasıdır. bu makalede, anketler hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

anketlerin tarihi

anketler, tarihte çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. antik roma'da, hükümdarlar ve yöneticiler halkın düşüncelerini öğrenmek için anketler kullanmışlardır. ancak modern anketlerin doğuşu 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. bu dönemde, amerika birleşik devletleri'nde halkın seçimleri etkileyebilecek faktörleri öğrenmek için anketler yapılmaya başlanmıştır. ii. dünya savaşı'nın ardından, anketlerin kullanımı hızla yayılmış ve günümüzde hemen hemen her sektörde kullanılmaktadır.

anketlerin türleri

anketler, genel olarak iki kategoriye ayrılır: açık uçlu anketler ve kapalı uçlu anketler.

açık uçlu anketler, katılımcılara sorular sorarken cevapları serbest bırakır. bu tür anketlerde, katılımcılar tamamen kendi düşüncelerini ifade edebilirler. bu tür anketler, daha ayrıntılı ve derinlemesine veri toplamak için kullanılabilir. ancak, bu tür anketlerin analizi daha zor ve zaman alıcı olabilir.

kapalı uçlu anketler ise, katılımcılara sınırlı seçenekler sunar ve bu seçenekler arasından birini seçmeleri istenir. bu tür anketler, veri toplama işlemini hızlandırabilir ve analiz işlemini daha kolay hale getirebilir. ancak, katılımcıların tam olarak ne hissettiklerini ifade etmelerine engel olabilirler.

anketlerin uygulanması

anketlerin uygulanması, belirli adımlar takip edilerek yapılabilir. i̇lk adım, anketin amacının belirlenmesidir. amacın netleştirilmesi, anket sorularının belirlenmesine ve katılımcıların seçilmesine yardımcı olur.

anket soruları hazırlandıktan sonra, örneklem seçimi yapılmalıdır. örneklem seçimi, anketin yapıldığı toplumun bir temsilcisini seçmek için yapılır. örneklem seçimi, anket sonuçlarının genel toplumun düşüncelerini yansıtması açısından çok önemlidir.

anketlerin uygulanması için birkaç yöntem vardır. yüz yüze anket, telefonla anket, posta yoluyla anket ve online anketler gibi farklı yöntemler kullanılabilir. yüz yüze anketler, katılımcıların yüz yüze görüşüldüğü ve soruların cevaplandığı bir anket türüdür.

telefonla anketler, katılımcıların telefonla aranarak soruların cevaplandığı bir anket türüdür. posta yoluyla anketler, soruların posta yoluyla gönderildiği ve katılımcıların cevaplarını yazılı olarak gönderdiği bir anket türüdür. online anketler, internet üzerinden yapılan anket türüdür ve son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.