avar imparatorluğu - Kivi Sözlük
Avar İmparatorluğu, 6. yüzyılda Orta Avrupa'da, bugünkü Macaristan, Slovakya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti topraklarında kurulmuş bir devlettir. Avarlar, Orta Asya kökenli bir Türk halkıdır.

Avar İmparatorluğu, 6. yüzyılda Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıktı. Avarlar, Macaristan bölgesine yerleşerek, çevre bölgeleri de kontrol altına aldılar. İmparatorluğun başkenti, bugünkü Macaristan'da yer alan Avar ring duvarı olan Carnuntum'daydı.

Avar İmparatorluğu, 8. yüzyılda Avrupa'nın büyük bir bölümünde egemenlik kurdu. İmparatorluk, Orta Avrupa'da ticaret, tarım, sanat ve bilim alanlarında önemli gelişmeler kaydetti. Aynı zamanda, Avar İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu'yla da ticari ve siyasi ilişkiler sürdürdü.

Ancak, 9. yüzyılın ortalarında, Frank İmparatorluğu'nun ve Macaristan'ın yükselişiyle birlikte Avar İmparatorluğu zayıflamaya başladı. İmparatorluk, 9. yüzyılın sonunda yıkıldı ve Avarlar, farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldılar.

Bugün, Avar İmparatorluğu'nun kültürel ve tarihi mirası hala Orta Avrupa'da görülebilir. Özellikle, Avarların yaptığı ring duvarları ve mücevherler, günümüzde de büyük ilgi görmektedir.