aymara - Kivi Sözlük
aymara dili, güney amerika'da peru, bolivya ve şili'de yaklaşık 3 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. quechua dili ile birlikte and dilleri ailesine aittir.

aymara dili, sözcüklerin uzunluğu ve karmaşıklığı ile bilinir. dilin yapısal özellikleri arasında ekler, çekimler ve ünsüz birleşimleri yer alır. ayrıca, dilde üç farklı ünlü harfi ve tonlama özellikleri bulunur.

aymara kültürü, dilin korunması ve öğrenilmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. ancak, dilin nesiller arası aktarımı zor olduğundan dolayı konuşanların sayısı azalmaktadır. dil, aymara halkının kültürel kimliği ve mirası için önemlidir ve dilin öğrenilmesi ve korunması için çeşitli topluluk merkezleri ve okullar açılmıştır.