aynu - Kivi Sözlük
aynu dili, japonya'da hokkaido adasında yaşayan ainu halkının dili olarak bilinir. ainu halkı, japon halkının aksine, orta asya'dan değil, muhtemelen güney sibirya'dan gelmiş bir halktır. ainu dili, japonca veya korece gibi başka bir dil ailesine ait değildir. ainu dili, japonca ile sınırlı bir şekilde etkileşime girdiği için, japonca kelimelerin ainu dilindeki özelliklerini korumuştur. ancak ainu dili, günümüzde neredeyse yok olmak üzere olan bir dildir ve yalnızca birkaç bin kişi tarafından konuşulmaktadır