baskça - Kivi Sözlük
baskça, i̇spanya ve fransa'da bask bölgesinde konuşulan bir dildir. baskça, dünya genelindeki diğer dillerle akrabalık bağı bulunmayan tek dildir. dilbilimciler, baskçanın muhtemelen avrupa'daki diğer dillerden önce var olduğunu düşünmektedir.

baskça, 7 adet ünlü ve 21 adet ünsüz harften oluşan bir dildir. baskça, i̇spanyolca, fransızca ve i̇ngilizce gibi dillerin etkisi altında kalmış olsa da, kendi dil yapısı ve sözcük hazinesine sahiptir.

baskça, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren, bask milliyetçiliği ile ilişkilendirilen bir semboldür. bask kültürü ve dilinin korunması için çaba gösteren birçok örgüt ve hareket bulunmaktadır. bugün, yaklaşık 700.000 kişi baskça konuşmaktadır ve i̇spanya ve fransa'nın resmi dillerinden biri olarak kabul edilir.