batı apachecesi - Kivi Sözlük
batı apachecesi, kuzey amerika yerlilerinden bir gruptur. bu grup, abd'nin güneybatısındaki arizona, new mexico, oklahoma ve teksas eyaletlerinde yaşamıştır. batı apachecesi, tarihsel olarak iki ana gruba ayrılır: chiricahua apache ve western apache.

chiricahua apache, arizona'nın güneydoğusunda, new mexico'nun batısında ve meksika'nın kuzeyinde yaşamıştır. western apache ise arizona'nın orta ve batısında yaşamıştır.

batı apachecesi'nin geleneksel kültürü avcılık, toplayıcılık ve tarıma dayanıyordu. geleneksel olarak, toplulukları küçük gruplar halinde avlanır, yiyecek toplarlardı ve tarım yaparlardı. bugün, batı apachecesi kültürü hala yaşayan bir kültürdür ve geleneksel törenleri, dansları ve el sanatlarını sürdürmektedirler.