batı kanada inuitçesi - Kivi Sözlük
batı kanada inuitçesi, kuzey amerika yerlilerinden bir gruptur. bu grup, kanada'nın kuzeybatısındaki yukon ve kuzeybatı toprakları'nda yaşar. batı kanada inuitleri, genellikle kendilerini "inuvialuit" olarak adlandırırlar.

batı kanada inuitleri, geleneksel olarak avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlamışlardır. karibu, kutup ayısı, deniz memelileri ve balık, onların ana avlarıdır. ayrıca, deniz ürünleri, yabani bitkiler ve av hayvanlarından elde edilen yiyecekleri de tüketirler.

batı kanada inuitleri, geleneksel olarak iglu gibi kar evlerinde yaşarlardı. ancak günümüzde, modern evlerde de yaşayanlar vardır. geleneksel inuit kültürü, hala önemli bir yere sahip olup, avcılık, balıkçılık ve el sanatları, geleneksel olarak yapılmaya devam ediyor.

batı kanada inuitçesi, dilleri olarak "inuvialuktun" adlı bir dil kullanırlar. bu dil, inuit dilleri ailesine aittir ve diğer kuzey amerika yerli dilleri gibi tehlike altındadır. ancak, inuvialuktun, kanada'da resmi olarak tanınan 11 yerli dilinden biridir.